Skip Navigation

Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE O PROMĚNU IMAGE.


1. Soutěžit může osoba starší 18 let.
2. Soutěžící se zúčastní této soutěže na vlastní odpovědnost. Vyplní dotazník ohledně svého zdravotního stavu.
3. Soutěžící se zavazuje během soutěže dodržovat pravidelnost ve zjišťování údajů, které se budou hodnotit. Nechává se pravidelně zvážit a změřit. Tyto údaje jsou zaznamenávány do osobní brožurky, kterou každý soutěžící obdrží při zaregistrování se do soutěže od poradce ve studiu Bosorka.
4. Soutěžící souhlasí s dodržováním sestaveného osobního plánu hubnutí, který mu sestaví poradce pro redukci váhy. Tento plán může být během soutěže upravován podle potřeb soutěžícího, ale vždy se souhlasem a za přítomnosti soutěžícího.
5. Poradenství, sestavování jídelníčku a zjišťování tělesných hodnot je během soutěže zdarma v případě, že soutěžící využívá doporučených potravinových doplňků ve studiu Bosorka.
6. V případě, že nevyužívá doporučené potravinové doplňky ve studiu Bosorka a využívá potravinové doplňky z jiných zdrojů, všechny služby jsou zpoplatněné, dle platného ceníku.
7. Soutěžící může kdykoliv v průběhu soutěže odstoupit od soutěžení, bez jakéhokoliv závazku vůči pořadateli soutěže.
8. Pořadatel soutěže sestaví nezávislý tým poradců pro redukci váhy, kteří budou nestranně posuzovat nejlepší výsledky během soutěžní doby.
9. Nezávislý tým bude hodnotit všechny výsledky během celého soutěžního období, podle pravidelných záznamů v brožurkách soutěžících. To znamená výsledky hubnutí v poměru k výchozí váze.
10. Soutěž trvá od 1. února 2012 do 30. dubna 2012. Výsledek soutěže bude oznámen do týdne po skončení soutěže.
11. Pro komunikaci používá soutěžící anicka@promeny.com, nebo t. č. 737 887 852.
12. Organizátor si vyhrazuje právo v případě potřeby upravit pravidla soutěže po celou dobu jejího trvání.
13. Soutěžící bere na vědomí, že na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok a nelze se jich domáhat soudní cestou, ani alternativně plnit v penězích.
14. Všichni soutěžící potvrzují, že jsou obeznámeni se všeobecnými podmínkami soutěže a souhlasí s nimi.
15. Výherce obdrží poukázku na PROMĚNU IMAGE. Termín pro uskutečnění PROMĚNY IMAGE má výherce možnost si objednat do měsíce po obdržení poukázky. Pokud nebude termín objednán měsíc po obdržení poukázky, výhra propadá.
16. Výherce prvního až třetího místa, vybere tým nezávislých poradců pro redukci váhy podle výsledků a výherce bude vyhlášen na stránkách www.promeny.eu a www.promeny.com
17. Výherci souhlasí s uveřejněním svého jména a fotografií na stránkách www.promeny.eu a www.promeny.com za účelem propagace soutěže.
18. Pořadatel se zavazuje, že osobní data nebudou předávány žádné třetí osobě. S výjimkou výherců, kteří budou zveřejněni v případě souhlasu na stránkách www.promeny.eu a www.promeny.com.
19. Soutěžící souhlasí s použitím osobních dat za účelem poskytování reklamních údajů ze studia Bosorka.
20. Tato pravidla jsou platná od 3. 1. 2012